6540 lượt xem

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2023

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/11/2023 đến ngày 17/11/2023 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 11/11/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm An Tân 2

Ngày 11/11/2023 (7h00 - 13h00)

Trạm Tam Tiến 10, Tam Tiến 14, Tam Tiến 23, TT huấn luyện Kỹ năng

Ngày 12/11/2023 (6h00 - 18h00)

Công ty TNHH MTV đầu tư PTHT KCN và ĐT Chu Lai Trường Hải

Ngày 13/11/2023 (7h00 - 9h00)

Trạm Tam Hải 4-2

Ngày 13/11/2023 (9h00 - 11h00)

Trạm UB Tam Hải 2

Ngày 13/11/2023 (13h00 - 15h00)

Trạm Tam Hải 11

Ngày 13/11/2023 (15h00 - 17h00)

Trạm Tam Hải 10

Ngày 14/11/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm TĐC Nam Chu Lai

Ngày 14/11/2023 (7h00 - 11h30)

Trạm Đập chính Phú Ninh xã Tam Xuân 2

Ngày 14/11/2023 (13h00 - 17h00)

Trạm Đập tràn Phú Ninh xã Tam Xuân 2

Ngày 15/11/2023 (7h00 - 9h00)

Trạm KDC Chợ Trạm

Ngày 15/11/2023 (9h00 - 11h00)

Trạm Hòa An

Ngày 15/11/2023 (13h00 - 15h00)

Trạm UB Thị Trấn

Ngày 15/11/2023 (15h00 - 17h00)

Trạm Long Bình

Ngày 16/11/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm Thuận An 2

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Từ 6h00 ngày 11/11/2023 đến 14h30 ngày 12/11/2023

Khách sạn SoJo Tam Kỳ

Ngày 11/11/2023 (06h30-07h30 và 16h00-17h00)

KP An Hà Đông,Ngọc Nam; một phần An Hà Nam, An Hà Trung phương An Phú; một phần thôn Phú Thạnh xã Tam Phú.

Ngày 11/11/2023 (6h30 - 17h00)

Trạm TĐC An Hà, An Hà 3; Khách hàng Trung tâm thương mại Panko.

Ngày 12/11/2023 (6h00 - 9h30)

KP Mỹ Thạch Tây; KP Trà Cai; KP Đông Yên; KCN Thuận Yên, phường Hòa Thuận

Ngày 12/11/2023 (7h00 - 16h30)

Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Quảng Nam; Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam

Ngày 16/11/2023 (6h30 - 16h00)

Thôn Ngọc Mỹ xã Tam Phú

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 10/11/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm Tiên Thọ 10

Ngày 11/11/2023 (7h00 - 15h00)

Xã Tiên Hiệp, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh và một phần xã Tiên Cảnh

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 15/11/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm Tam Lãnh 8, Tam Lãnh 9 xã Tam Lãnh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 12/11/2023 (7h00 - 17h00)

Xã Trà Giang

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 11/11/2023 (7h45 - 9h15)

Trạm Bình Trúc

Ngày 11/11/2023 (8h45 - 11h15)

Trạm Cổ Linh

Ngày 11/11/2023 (13h00 - 15h30)

Trạm KDC Bình Dương

Ngày 11/11/2023 (13h15 - 15h45)

Trạm Kỳ Trân 4

Ngày 14/11/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm XD Bình Nguyên

Ngày 14/11/2023 (13h00 - 17h00)

Trạm UB Bình Trị 2

Ngày 15/11/2023 (6h45 - 9h15)

Trạm  Bơm An Xá Đông

Ngày 15/11/2023 (8h45 - 11h15)

Trạm Tú Trà, Tú Trà 2, UB Bình Chánh

Ngày 15/11/2023 (13h15 - 15h45)

Trạm Xuân An, Xuân An 2, Xuân An 3, Bơm Vực Dâu, Bơm Quế Châu

Ngày 16/11/2023 (7h00 - 11h30)

Trạm Bình An 3

Ngày 17/11/2023 (6h45 - 9h15)

Trạm KDC Lưu Minh, Huyện Ủy 3

Ngày 17/11/2023 (8h45 - 11h15)

Trạm Bình Hiệp, Bình Hiệp 2

Ngày 17/11/2023 (13h15 - 15h45)

Trạm Tú Nghĩa 2, Tú Nghĩa 5

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 11/11/2023 (7h00 - 15h00)

Xã Phước Gia

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 12/11/2023 (6h30 - 12h30)

Một phần thôn Phước Thượng xã Quế Thuận

Ngày 12/11/2023 (13h00 - 17h30)

Trạm CCN Đông Quế Sơn giai đoạn 10 (cấp điện: Germton 1)

Ngày 14/11/2023 (7h00 - 11h30)

Một phần phần thôn Lộc Thượng xã Quế Long

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 12/11/2023 (07h00-08h00 và 14h0-15h00)

Xã Duy Hòa, Duy Châu, Duy Tân, Duy Phú, Duy Thu

Ngày 12/11/2023 (8h00 - 17h00)

Trạm Giày da Duy Xuyên

Ngày 17/11/2023 (7h00 - 12h00)

Một phần thôn Thi Thại xã Duy Thành

Ngày 15/11/2023 (7h00 - 16h00)

Thôn Sơn Viên xã Duy Hải; Trạm Bê tông Hòa Cầm, bê tông Cửa Đại T1, bê tông Cửa Đại T2.

Ngày 16/11/2023 (7h00 - 15h00)

Một phần thôn Hội Sơn xã Duy Nghĩa

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 11/11/2023 (7h00 - 14h00)

Một phần Khối Hà My Đông A phường Điện Dương

Ngày 14/11/2023 (6h30 - 11h00)

Thôn Viêm Tây 2 và một phần thôn Bồ Mưng 1 xã Điện Thắng Bắc

Ngày 14/11/2023 (7h00 - 11h30)

Công ty CP chăn nuôi Miền Trung; Một phần thôn Hà Tây 2 xã Điện Hòa

Ngày 14/11/2023 (13h30 - 16h30)

Trạm Bơm Thái Sơn

Ngày 15/11/2023 (7h00 - 9h00)

Trạm Bơm Điện Hồng 2

Ngày 16/11/2023 (7h00 - 10h30)

Tiểu Đoàn 178 -Trung Đoàn 282

Ngày 16/11/2023 (7h00 - 8h45)

Công Ty TNHH Duy Minh KCN Điện Nam-Điện Ngọc

Ngày 16/11/2023 (7h30 - 9h30)

Một phần Khối 7A phường Điện Nam Đông

Ngày 16/11/2023 (9h30 - 11h30)

Một phần Khối 7B phường Điện Nam Đông

Ngày 16/11/2023 (9h00 - 11h00)

Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị & Khu Công Nghiệp QN-ĐN tại Tỉnh Quảng Nam; Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Dinh Việt Nam

Ngày 16/11/2023 (13h00 - 16h30)

Một phần Thôn Hà Tây xã Điện Hòa, trạm bơm nước thô NMN Trảng Nhật

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 11/11/2023 (6h00-7h00 và 14h00-15h00)

Một phần thôn Trà Quế Xã Cẩm Hà

Ngày 11/11/2023 (6h00 - 15h00)

Phường Cẩm An; một phần Khối Phước Tân phường Cửa Đại

Ngày 11/11/2023 (7h00 - 14h00)

Công ty Tri Việt , Công ty CP QuiDos

Ngày 13/11/2023 (7h30 - 11h30)

Một phần thôn Trà Quế xã Cẩm Hà

Ngày 13/11/2023 (13h00 - 17h30)

Một phần Khối Phước Hải phường Cửa Đại

Ngày 16/11/2023 (13h00 - 15h00)

Một phần Khối Bàu Súng phường Thanh Hà

Ngày 16/11/2023 (15h00 - 17h00)

Một phần Khối An Bang phường Thanh Hà

Ngày 17/11/2023 (7h30 - 9h30)

Công ty Gổ Cẩm Hà

Ngày 17/11/2023 (9h30 - 11h30)

Một phần Khối Trường Lệ phường Cẩm Châu

Ngày 17/11/2023 (13h00 - 15h00)

Khách Sạn Thanh Vân

Ngày 17/11/2023 (15h00 - 17h00)

Một phần khối Hậu Xá phường Cẩm Phô

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 12/11/2023 (7h00 - 15h00)

Trạm Thị trấn 7, Đại Hòa 1

Ngày 14/11/2023 (7h00 - 9h00)

Trạm Bơm Phú Sơn

Ngày 14/11/2023 (7h00 - 15h00)

Trạm Phú Hương 2

Ngày 14/11/2023 (9h30 - 11h30)

Trạm Bơm Đại Hiệp

Ngày 15/11/2023 (9h30 - 11h30)

Trạm Phong Nha

Ngày 15/11/2023 (13h30 - 16h30)

Trạm Suối Lấm

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 14/11/2023 (05h00-07h00 và 17h00-19h00)

Xã Mà Cooi và khu du lịch Hang Gợp

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

Báo Quảng Nam