1415 lượt xem

Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 31/5 đến ngày 7/6/2024

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/05/2024 đến ngày 07/06/2024 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:
 

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 3/6/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn An Hà xã Điện Phong

Ngày 4/6/2024 (7h00 - 8h45)

Thôn Quang Phường, Đông Quang xã Điện Hòa

Ngày 4/6/2024 (9h15 - 10h45)

Khối Thanh Quýt 3, Thanh Quýt 6 phường Điện Thắng Trung

Ngày 4/6/2024 (13h45 - 15h45)

Khối Bằng An Tây phường Điện An

Ngày 5/6/2024 (7h00 - 9h45)

Khối Tân Mỹ phường Điện Minh

Ngày 5/6/2024 (9h30 - 10h15)

Khối Trung Phú phường Điện Minh

Ngày 5/6/2024 (13h45 - 16h15)

Thôn Hạ Nông Tây xã Điện Phước

Ngày 5/6/2024 (13h15 - 14h45)

Một phần khối Quảng Gia phường Điện Dương

Ngày 5/6/2024 (15h00 - 16h30)

Một phần khối Hà Quảng Đông phường Điện Dương

Ngày 6/6/2024 (6h45 - 8h15)

Một phần khối Hà Quảng Bắc phường Điện Dương

Ngày 6/6/2024 (8h30 - 10h00)

Một phần khối Hà My Trung phường Điện Dương

Ngày 7/6/2024 (7h00 - 11h30)

Khối Bồ Mưng 1 phường Điện Thắng Bắc

Ngày 7/6/2024 (15h45 - 16h45)

Một phần CCN Thường Tín 1 phường Điện Nam Đông

 

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 3/6/2024 (7h00 - 9h30)

Trạm Tam Giang 4

Ngày 3/6/2024 (9h30 - 11h00)

Trạm TĐC Tam Hiệp T1

Ngày 3/6/2024 (14h00 - 15h30)

Trạm Tam Hòa 12

Ngày 3/6/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm Tam Hòa 13

Ngày 4/6/2024 (5h00 - 10h00)

Trạm Nam Sơn 2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam T1, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam T2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam T3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam T4

Ngày 6/6/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Tam Sơn 8

Ngày 6/6/2024 (9h00 - 10h30)

Trạm Tam Sơn 5

Ngày 6/6/2024 (14h00 - 15h30)

Trạm Tam Sơn 1

Ngày 6/6/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm Đức Phú

Ngày 7/6/2024 (06h00-06h30 và 15h30-16h00)

Một phần xã Tam Anh Bắc

Ngày 7/6/2024 (6h00 - 16h00)

Trạm Tam Anh Bắc 3, Tam Anh 3-1, Tam Xuân 4-6, Công ty Linh Sương, An Thanh_NLMT, Nghĩa Hành_NLMT, Nam Trà My_NLMT, Điện Phước_NLMT, Sơn Tịnh_NLMT

Ngày 7/6/2024 (6h00 - 10h00)

Trạm Tam Hòa 6, Đoàn Thị Chức

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 1/6/2024 (7h00 - 10h30)

Một phần KP Ngọc Nam, Phú Phong phường An Phú

Ngày 1/6/2024 (13h30 - 17h00)

Một phần thôn Phú Thạnh xã Tam Phú

Ngày 2/6/2024 (7h50 - 10h10)

Một phần KP Mỹ Thạch Trung phường Hòa Thuận

Ngày 2/6/2024 (13h00 - 17h30)

Một phần KP Phương Hòa Tây, Phương Hòa Đông phường Hòa Thuận

Ngày 2/6/2024 (13h30 - 17h00)

Thôn Mỹ Cang, Thăng Tân, Thạch Tân, Vĩnh Bình, Xuân Quý, Tân Thái, Thái Nam xã Tam Thăng

Ngày 3/6/2024 (6h00 - 12h00)

Một phần thôn Tỉnh Thủy xã Tam Thanh

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 4/6/2024 (7h30 - 9h15)

Trạm Ngọc Giáp xã Tam Dân

Ngày 4/6/2024 (9h30 - 11h30)

Trạm Ngọc Tú xã Tam Dân

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 4/6/2024 (13h30 - 15h15)

Trạm Tiên Thọ 2 xã Tiên Thọ

Ngày 4/6/2024 (15h30 - 17h15)

Trạm Thôn 11 Tiên Thọ xã Tiên Thọ

Ngày 7/6/2024 (6h00 - 17h00)

Trạm Tiên Cảnh 4, Tiên Cảnh 5, Thôn 3 Bình Yên, Lò Thung, Lộc Yên xã Tiên Cảnh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 1/6/2024 (6h00 - 13h00)

Xã Trà Sơn, Trà Tân, Trà Đốc

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 1/6/2024 (05h00-06h00 và 15h30-16h30)

Xã Bình Lâm; một phần xã Bình Sơn; Trạm Thăng Phước 3, An Lâm, Quế Thọ 1, Quế Thọ 2, Quế Thọ 6B, Quế Thọ 10, Bình Lãnh 1A

Ngày 1/6/2024 (5h00 - 16h30)

Xã Bình Lãnh (trừ trạm Bình Lãnh 1A); trạm Châu Lâm, Bơm Châu Lâm, Việt Sơn

Ngày 4/6/2024 (5h00 - 11h30)

Trạm Gạch TuyNen Bình Nguyên, Thanh Ly, Thanh Ly 1, Thanh Ly 2, Thanh Ly 3, Bình Nguyên 3, Hà Lam 10, Xăng dầu Bình Nguyên

Ngày 6/6/2024 (5h00 - 11h30)

Trạm Ngọc Sơn Tây, Bình Phục 2

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 4/6/2024 (5h30 - 17h00)

Trạm An Mỹ

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 4/6/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Lao Mưng

Ngày 4/6/2024 (8h30 - 11h00)

Trạm UB Phước Xuân

Ngày 4/6/2024 (13h30 - 15h30)

Trạm TĐC Nước Lang

Ngày 5/6/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Phước Sơn 4

Ngày 5/6/2024 (8h30 - 11h00)

Trạm Lao Đu

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 2/6/2024 (5h00 - 7h00 và 11h00 - 13h00)

Xã Quế Long, Quế Phong, Quế An; CCN Đông Phú

Ngày 2/6/2024 (5h00 - 13h00)

Thị trấn Đông Phú

Ngày 2/6/2024 (10h00 - 12h30)

Trạm Đông phú 4

Ngày 2/6/2024 (13h30 - 15h30)

Trạm T1 Phú Thọ

Ngày 2/6/2024 (15h45 - 17h45)

Trạm T6 Phú Thọ

Ngày 4/6/2024 (6h00 - 12h00)

Một phần thôn Mộc Bài

Ngày 5/6/2024 (6h00 - 17h00)

Thôn Phương Nghệ, Mông Nghệ xã Quế Phú

Ngày 6/6/2024 (7h00 - 11h30)

TDP Cang Đông TT Đông Phú

Ngày 7/6/2024 (5h30 - 16h30)

Thôn Xuân Phú xã Quế Xuân 2

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 2/6/2024 (7h00 - 16h00)

KP Xuyên Tây, Mỹ Hòa, Châu Hiệp; TT Y tế Duy Xuyên

Ngày 2/6/2024 (13h00 - 16h30)

Một phần thôn Cổ Tháp xã Duy Châu

Ngày 3/6/2024 (5h00 - 17h00)

Thôn Lang Châu Nam xã Duy Phước

Ngày 3/6/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần KP Xuyên Đông TT Nam Phước; một phần thôn Trung Sơn xã Duy Phú; một phần thôn An Thạnh xã Duy Thu

Ngày 3/6/2024 (13h00 - 16h30)

Một phần KP Xuyên Đông TT Nam Phước; một phần thôn Trung Sơn xã Duy Phú; một phần thôn 4 xã Duy Hòa

Ngày 4/6/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Phú Nhuận 2 xã Duy Tân

Ngày 5/6/2024 (6h00 - 12h00)

Một phần thôn Đình An xã Duy Phước

Ngày 6/6/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Phước Mỹ 3 TT Nam Phước; một phần thôn An Lạc xã Duy Thành

Ngày 7/6/2024 (5h00 - 17h00)

Một phần thôn Phú Lạc xã Duy Hòa

 

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 31/5/2024 (13h45 - 17h00)

KS Hải Huy

Ngày 5/6/2024 (6h45 - 8h15)

Một phần thôn Trảng Kèo xã Cẩm Hà

Ngày 5/6/2024 (8h30 - 10h00)

Một phần khối Tân Lập phường Tân An; một phần thôn Trảng Kèo xã Cẩm Hà

Ngày 5/6/2024 (10h15 - 11h45)

Một phần thôn Đồng Nà xã Cẩm Hà

Ngày 6/6/2024 (10h15 - 11h45 và 13h15 - 14h45)

Một phần thôn Bầu Ốc xã Cẩm Hà; một phần khối Bầu Đưng, Bầu Súng phường Thanh Hà

Ngày 6/6/2024 (15h00 - 16h30)

Một phần khối Trảng Sỏi phường Thanh Hà

Ngày 7/6/2024 (6h45 - 7h45 và 8h00 - 9h00)

Một phần khối Tân Lập phường Tân An

Ngày 7/6/2024 (6h45 - 7h45)

Một phần khối Tân Thanh phường Tân An

Ngày 7/6/2024 (8h00 - 9h00)

Một phần thôn Trảng Kèo xã Cẩm Hà

Ngày 7/6/2024 (9h15 - 10h15)

Một phần thôn Võng Nhi xã Cẩm Thanh

Ngày 7/6/2024 (10h30 - 11h30)

Một phần khối An Mỹ phường Cẩm Châu

Ngày 7/6/2024 (13h15 - 14h15 và 14h30 - 15h30)

Một phần khối Tân Thành phường Cẩm An

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 7/6/2024 (6h30 - 13h30)

Trạm Chợ Quảng Huế

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.