5802 lượt xem

Điện Bàn sáng 15/9 ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid19

Trong đó 9 ca công bố sáng 15/9 nay và 1 ca công bố tối 14/9. Bao gồm:

1. HTV, Điện Nam Trung, Rieker xưởng A – ST5. Đi cách ly tập trung tối 11/9 ại trường Nguyễn Khuyến. Đã xét nghiệm tại TYT ngày 10/9 có kết quả âm tính

2. NTT, Điện Nam Trung,( vợ, tiếp xúc F0 TVT dương tính), Rieker xưởng F – St96. Đi cách ly tập trung ngày 11/9 tại trường Nguyễn Khuyến. Đã xét nghiệm tại TYT ngày 10/9 âm tính.

3. VTMT, Điện Nam Trung, Rieker xưởng A – ST7. Đi cách ly tập trung tối 11/9 tại trường Nguyễn Khuyến. Đã xét nghiệm tại TYT ngày 10/9 có kết quả âm tính.

4. TTV, Điện An. Rieker xưởng A – ST07. Đi cách ly ngày 12/9 tại trường Nguyễn Khuyến. Đã xét nghiệm tại công ty ngày 10/9 âm tính

5. PTT. Điện An. Làm việc tại Việt Vương 2 xưởng 1. Đi cách ly trường Phan Thành Tài chiều 14/9. Đã xét nghiệm ngày 12/9 và 13/9 âm tính.

6. TĐH, Điện Hồng. Công ty bao bì Tấn Đạt, tiếp xúc F0 LĐT. Cách ly tại nhà ngày 10/9. Đã xét nghiệm theo diện công ty tại Phan Chu Trinh kết quả âm tính

7. HTKH (vợ TĐH), làm việc tại công ty Phước Tường – Điện Thọ

8. TDB (con TĐH). Học tại lớp 10/7 Nguyễn Duy Hiệu

9. HTD, Điện Nam Trung. Công ty Pepsico, tiếp xúc LĐĐ.. Đi cách ly tập trung ngày 11/9 tại trường Nguyễn Khuyến. Đã xét nghiệm ngày 10/9 âm tính.

10. NTC Điện An. Việt Vương 2, chuyền 1. XN tại công ty ngày 13/9 dương tính, CDC khẳng định tối 14/9.

Tổng số mắc tính từ ngày 8/9: 72 ca