398 lượt xem

Quảng Nam: Phê duyệt giá nước sạch mới áp dụng tại 9 huyện, thị xã và thành phố

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt đơn giá nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, giá nước sạch áp dụng trên địa bàn thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và các huyện Phú Ninh, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Nam Giang, Phước Sơn.

Thời gian áp dụng như sau: Năm thứ nhất kể từ kỳ thu tiền tháng 10/2022; năm thứ hai kể từ kỳ thu tiền tháng 10/2023; năm thứ ba kể từ kỳ thu tiền tháng 10/2024.

Giá nước đã bao gồm thuế tài nguyên nước, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường, phí dịch vụ môi trường rừng.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam đảm bảo chất lượng nước sạch và dịch vụ cung cấp nước sạch; khai thác tối đa công suất nhà máy, có biện pháp chống thất thoát nước và tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình sử dụng nước sạch.

Bên cạnh đó, thu đủ, thu đúng tiền sử dụng nước theo từng đối tượng. Tổ chức thu, nộp các loại thuế, phí và quản lý thu, chi theo đúng quy định hiện hành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam thu tiền sử dụng nước và thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo đúng quy định.

Quảng Nam: Phê duyệt giá nước sạch mới áp dụng tại 9 huyện, thị xã và thành phố
Giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và các huyện: Phú Ninh, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành
Quảng Nam: Phê duyệt giá nước sạch mới áp dụng tại 9 huyện, thị xã và thành phố
Giá nước sạch trên địa bàn các huyện: Nam Giang, Phước Sơn

Văn Luận