1917 lượt xem

Những đối tượng này sẽ không được rút bảo hiểm xã hội một lần: Không muốn bị thiệt nhất định phải biết

Dưới đây là 4 trường hợp sau đây không đủ điều kiện rút BHXH một lần Căn cứ Luật BHXH năm 2014 và Nghị quyết 93/2015/QH13.

Do chính sách tăng tuổi nghỉ hưu nên một số người lao động quyết định thay vì chờ đủ tuổi để nhận lương hưu, họ chọn rút bảo hiểm xã hội một lần để lấy tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai muốn cũng đủ điều kiện rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Dưới đây là 4 trường hợp sau đây không đủ điều kiện rút BHXH một lần Căn cứ Luật BHXH năm 2014 và Nghị quyết 93/2015/QH13.

1. Người lao động đóng BHXH dưới 20 năm, nghỉ việc chưa đủ 1 năm

nhung-nguoi-nay-khong-duoc-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan_1

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13, người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì có thể yêu cầu nhận BHXH một lần. Ngược lại, nếu đóng chưa đủ 20 năm nhưng chưa nghỉ việc đủ 1 năm thì người lao động sẽ không đủ điều kiện để lãnh tiền BHXH một lần.

Trường hợp ngoại lệ: người đã đủ tuổi nghỉ hưu; ra nước ngoài để định cư; mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ; bộ đội, công an khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

2. Người lao động đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên

nhung-nguoi-nay-khong-duoc-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan_2

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 và điểm a khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 có ghi “dù đủ tuổi hay chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì người lao động cũng chỉ có thể rút BHXH một lần khi thời gian đóng BHXH của người đó dưới 20 năm”. Do đó, nếu đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, người lao động buộc phải chờ đợi để làm thủ tục hưởng lương hưu hàng tháng chứ không thể rút BHXH một lần.

Trường hợp ngoại lệ: lao động ra nước ngoài để định cư; người mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ.

3. Lao động nữ hoạt động ở cấp xã đóng BHXH từ đủ 15 năm

nhung-nguoi-nay-khong-duoc-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan_4

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách cấp xã mà chưa đóng đủ 15 năm BHXH, đồng thời không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thì có quyền yêu cầu rút BHXH một lần. Ngược lại, nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên, những lao động nữ này sẽ không được giải quyết hưởng BHXH 1 lần mà phải chờ đủ tuổi để nhận lương hưu hằng tháng.

Trường hợp ngoại lệ: những người lao động này ra nước ngoài để định cư; mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ. 

4. Công an, bộ đội phục viên, xuất ngũ, thôi việc đủ điều kiện lãnh lương hưu

nhung-nguoi-nay-khong-duoc-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan_3

Theo điểm d khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, trường hợp công an, quân đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì được quyền nhận BHXH một lần khi có nhu cầu. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, nếu thời điểm phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà đối tượng công an, bộ đội đã đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì phải làm thủ tục nhận lương hưu theo quy định chứ không được rút một lần.

Trường hợp ngoại lệ: Đối tượng công an, bộ đội phục viên, xuất ngũ, thôi việc đủ điều kiện lãnh lương hưu mà rơi vào trường hợp đặc biệt cũng có thể lựa chọn rút BHXH một lần như ra nước ngoài định cư hoặc mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của bộ Y tế giống như hai trường hợp trên.